SOAL BAHASA JAWA SD KELAS 2


1. Tembung sing kalebu tuladha aksara o jejeg yoiku....    a.toko            b.dhondhong        c.gendhong2. Sopo seng duwe buku gambar         Tandha wacan seng bener ukoro ing nduwur yoiku tandha....    a.pakon        b.pitakon        c.titik3. Menthok – menthok iku kalebu tembang....    a.dolanan        b.guyonan        c.melayu4. Sing kalebu tembang dolanan yoiku....    a.dandang gulo   
Advertisements

Related Post:

Advertisements

download